Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Women's Studies 2024

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Women's Studies 2024

Tổng quat

Một chương trình nghiên cứu về phụ nữ có thể tập trung vào trải nghiệm của phụ nữ trong các nền văn hóa, xã hội, nơi làm việc, tôn giáo và các tầng lớp kinh tế xã hội trên khắp thế giới. Khóa học này có thể đưa sinh viên đến với sự nghiệp trong kinh doanh, dịch vụ xã hội, tổ chức nhân quyền, chính trị hoặc hoạt động cộng đồng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Giới tính học
  • Women's Studies
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan