Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Viết sáng tạo 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Viết sáng tạo 2024

Tổng quat

Nhiều giảng dạy trong lớp viết các chương trình bổ sung sáng tạo với thực hành tương tác sự kiện, vì vậy sinh viên có thể nhìn thấy bằng văn bản trong hành động. Học sinh được khuyến khích tham dự buổi biểu diễn hát, đọc thơ, chiếu phim và biểu diễn văn xuôi khắp các cộng đồng xung quanh.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
  • Viết sáng tạo
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan