Keystone logo

62 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Vật lý học 2023

Tổng quat

Ngành khoa học vật lý giải quyết các vấn đề trong việc tìm hiểu tự nhiên và sử dụng mô hình toán học để giúp mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về nó. Việc có bằng Cử nhân, Thạc sĩ, hay Tiến sĩ trong lĩnh vực Vật lý sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được rất nhiều vị trí làm việc liên quan tới phân tích trong ngành, trong đó đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về mô hình và phân tích.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Vật lý học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (62)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập