Keystone logo

67 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Vật lý học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Vật lý học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (67)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Vật lý học

Vật lý là một ngành khoa học tự nhiên. Đây là ngành khoa học nghiên cứu và tìm hiểu về vật chất và năng lượng. Các chủ đề được nghiên cứu trong vật lý có thể bao gồm cơ khí học, tính toán, điện, điện từ, nhiệt động học, và quang học.