Keystone logo

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe tương cận Phương pháp điều trị thay thế Trị liệu nghệ thuật 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Chăm sóc sức khỏe tương cận
  • Phương pháp điều trị thay thế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe tương cận Phương pháp điều trị thay thế Trị liệu nghệ thuật

Các chương trình trị liệu nghệ thuật được thiết kế để dạy quá trình sử dụng nghệ thuật và sự sáng tạo để vượt qua các cuộc đấu tranh tâm lý. Học nghiên cứu này có thể mang lại khả năng lãnh đạo các buổi học cá nhân hoặc nhóm bằng cách thể hiện cảm xúc lành mạnh thông qua mỹ thuật.