Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 2023

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 2023

Tổng quat

Một chi nhánh duy nhất của quản trị kinh doanh và công chúng là CSR, còn được gọi là "trách nhiệm xã hội doanh nghiệp." Đây là nghiên cứu của việc thúc đẩy các chương trình xã hội và các công trình từ thiện và cân bằng những nỗ lực này với nhiều ưu đãi khác của các tập đoàn, các tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận.

Đọc thêm