Keystone logo

15 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Toán học ứng dụng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Toán học
  • Toán học ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (15)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Toán học ứng dụng

Những người trong chương trình toán học ứng dụng có thể học hỏi làm thế nào để giải quyết vấn đề thực tế trong các lĩnh vực khác nhau thông qua việc sử dụng các phương pháp số cá nhân. Những kỹ thuật này cũng có thể giúp giải thích và dự đoán hiện tượng quan sát được và không quan sát được.