Keystone logo

10 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Anh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (10)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Anh

Các lớp đào tạo tiếng Anh tập trung vào các kĩ năng cần thiết cho việc nói thành thạo và đọc hiểu. Các lớp học tiếng Anh hoàn thiện ngôn ngữ của sinh viên và mang đến cho họ công cụ hiệu quả để giao tiếp ở khắp nơi trên thế giới bằng thứ ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến khắp toàn cầu.