Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Thiết kế vận tải 2023

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Thiết kế vận tải 2023

Tổng quat

Một nền giáo dục trong thiết kế giao thông vận tải có thể chỉ là những gì nó cần cho những người hoàn thành các khóa học để có được một vị trí trong một trong nhiều ngành nghề độc đáo. Họ có thể có thể làm việc trên xe máy, xe lửa và du thuyền ở các vị trí như nhà thiết kế sáng tạo tiên tiến, thiết kế nội thất hoặc kỹ sư thiết kế liên kết.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Thiết kế kỹ thuật
  • Thiết kế vận tải
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan