Keystone logo

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Thực vật học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Khoa học Đời sống
 • Thực vật học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học Đời sống (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Popular degree type

  Popular study format

  Popular education type

  BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Thực vật học

  Thực vật học là gì?
  Thực vật học là nghiên cứu về thực vật. Nó liên quan đến việc kiểm tra đời sống thực vật và phân loại thực vật. Các nhà thực vật học nghiên cứu cấu trúc, chức năng, sự tăng trưởng và phát triển của thực vật. Họ cũng điều tra cách thực vật tương tác với môi trường của chúng và cách chúng được con người sử dụng.

  Tôi có thể làm gì với tấm bằng Thực vật học?
  Bằng cấp về thực vật học có thể dẫn đến sự nghiệp trong một số lĩnh vực khác nhau, bao gồm nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp và khoa học môi trường. Các nhà thực vật học có thể tìm được việc làm với các cơ quan chính phủ, công ty tư nhân hoặc viện nghiên cứu. Họ cũng có thể làm việc với tư cách là chuyên gia tư vấn độc lập.

  Tại sao học Thực vật học lại quan trọng?
  Thực vật học rất quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu thế giới tự nhiên và các loài thực vật mà chúng ta dựa vào để làm thức ăn, thuốc men và các sản phẩm khác. Các nhà thực vật học nghiên cứu cách thực vật sinh trưởng và phát triển, điều này có thể giúp chúng ta cải thiện năng suất cây trồng, phát triển các loại thuốc mới và tìm cách bảo tồn các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. Thực vật học cũng giúp chúng ta hiểu được sự tiến hóa của thực vật và vai trò của chúng trong hệ sinh thái.

  Bằng cấp nào có sẵn trong Thực vật học?
  Có một số loại bằng thực vật học khác nhau có sẵn ở cấp đại học và sau đại học. Các chương trình đại học thường cung cấp bằng cử nhân khoa học (BS) về thực vật học, trong khi các chương trình sau đại học có thể cung cấp bằng thạc sĩ khoa học (MS) hoặc tiến sĩ triết học (Ph.D.) về thực vật học. Các chương trình khác nhau về trọng tâm, nhưng tất cả đều cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục toàn diện về sinh học thực vật.

  Tôi sẽ học gì trong thời gian học Thực vật học?
  Trong chương trình cấp bằng thực vật học, sinh viên sẽ tham gia các khóa học về sinh lý học thực vật, sinh thái học, phân loại học và tiến hóa. Họ cũng sẽ được đào tạo về nghiên cứu thực địa và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Sinh viên có thể có cơ hội tham gia thực tập hoặc các dự án nghiên cứu độc lập.