Keystone logo

15 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Thống kê 2023

Tổng quat

Thạc sĩ kê cho phép sinh viên để tìm hiểu về số liệu thống kê áp dụng đối với các ngành khoa học xã hội, kinh tế và tài chính. Chương trình chuẩn bị học sinh cho sự nghiệp trong ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ năng thống kê.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh tế
 • Thống kê
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh tế (15)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan