Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Thể thao 2024

6 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Thể thao 2024

Tổng quat

Khi theo học các khóa đào tạo về thể thao, sinh viên thường chọn lựa giữa việc học để quản lý hoặc huấn luyện các tổ chức thể thao hoặc cung cấp các hướng dẫn tập luyện thể chất cho các vận động viên chuyên nghiệp, sinh viên hoặc trong các chương trình giải trí. Các chương trình đào tạo và khóa học có thể giúp người học trở thành giáo viên hoặc huấn luyện viên.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập