Luyện thi

Chương trình luyện thi giúp chuẩn bị cho học sinh và sinh viên sẵn sàng cho các kỳ thi tuyển đại học. Chương trình luyện thi có thể theo lớp hoặc học riêng một-một. Duyệt tìm các lựa chọn bên dưới để tìm chương trình luyện thi phù hợp cho bạn.
PrepScholar cung cấp các khóa học trực tuyến chuẩn bị cho các kỳ thi SAT, ACT, GRE, và GMAT với chi phí hợp lý. Chương trình của tổ chức này tùy chỉnh nội dung học tập theo thế mạnh và điểm yếu của học viên. Các khóa học của tổ chức này được thiết kế về mặt chiến lược và khoa học để đào tạo cho học viên trong chính những lĩnh vực phù hợp với khả năng của họ.
Magoosh cung cấp khóa học ôn tập SAT trực tuyến giúp việc ôn tập cho các kỳ thi chuẩn hóa trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ đâu từ máy tính hay điện thoại và chi phí học tập tại Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ so với lớp học trực tiếp hay gia sư—nhưng có hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn.
Hơn 1750 câu hỏi ôn tập và hơn 200 video bài học
Magoosh cung cấp khóa học ôn tập GRE trực tuyến giúp việc ôn tập cho các kỳ thi chuẩn hóa trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ đâu từ máy tính hay điện thoại và chi phí học tập tại Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ so với lớp học trực tiếp hay gia sư—nhưng có hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn.
Hơn 1400 câu hỏi ôn tập và hơn 250 video bài học
Magoosh cung cấp khóa học ôn tập TOEFL trực tuyến giúp việc ôn tập cho các kỳ thi chuẩn hóa trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ đâu từ máy tính hay điện thoại và chi phí học tập tại Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ so với lớp học trực tiếp hay gia sư—nhưng có hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn.
Hơn 420 câu hỏi ôn tập và hơn 140 video bài học
Magoosh cung cấp khóa học ôn tập IELTS trực tuyến giúp việc ôn tập cho các kỳ thi chuẩn hóa trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ đâu từ máy tính hay điện thoại và chi phí học tập tại Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ so với lớp học trực tiếp hay gia sư—nhưng có hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn.
Hơn 600 câu hỏi ôn tập và hơn 125 video bài học
Magoosh cung cấp khóa học ôn tập ACT trực tuyến giúp việc ôn tập cho các kỳ thi chuẩn hóa trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ đâu từ máy tính hay điện thoại và chi phí học tập tại Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ so với lớp học trực tiếp hay gia sư—nhưng có hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn.
Hơn 1300 câu hỏi ôn tập và hơn 250 video bài học
Magoosh cung cấp khóa học ôn tập GMAT trực tuyến giúp việc ôn tập cho các kỳ thi chuẩn hóa trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ đâu từ máy tính hay điện thoại và chi phí học tập tại Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ so với lớp học trực tiếp hay gia sư—nhưng có hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn.
Hơn 1300 câu hỏi ôn tập và hơn 340 video bài học