Keystone logo

2 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Giáo dục Tâm lý trong giáo dục Tư vấn trường học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Tâm lý trong giáo dục
  • Tư vấn trường học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Giáo dục Tâm lý trong giáo dục Tư vấn trường học

Một chương trình tư vấn học đường có thể dạy các học sinh cách tư vấn cho học sinh nhỏ tuổi hơn trong môi trường giáo dục. Các khóa học có thể tập trung vào việc giải quyết vấn đề và xử lý các học sinh có nguồn gốc hoặc khuyết tật đa dạng. Một số chương trình thậm chí còn mang đến cơ hội áp dụng kiến thức của họ thông qua nghiên cứu thực địa.