Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 14 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Tính toán 2024

14 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Tính toán 2024

Tổng quat

Sử dụng máy tính bao gồm các hoạt động trong đó yêu cầu, sử dụng hoặc tạo ra các thuật toán thông qua các máy móc chẳng hạn như máy tính. Lĩnh vực này kết hợp rất nhiều chủ đề và nội dụng khác nhau, bao gồm công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, khoa học máy tính, kĩ thuật máy tính và công nghệ thông tin.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Công nghệ
 • Tính toán
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Công nghệ (14)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập