Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Tâm lý thể thao ứng dụng 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Tâm lý thể thao ứng dụng 2024

Tổng quat

Các chương trình sinh lý học ứng dụng thường dạy học sinh về các cử động của cơ thể con người. Kiến thức này có thể chuẩn bị cho việc huấn luyện vận động viên và thiết kế bài tập sẽ tăng cường sức mạnh cơ bắp và cải thiện chức năng tổng thể của cơ thể.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Khoa học Thể thao
  • Tâm lý thể thao ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan