Keystone logo

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm soc sưc khỏe tâm thân Tâm lý học Tâm lý học gia đình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Chăm soc sưc khỏe tâm thân
  • Tâm lý học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm soc sưc khỏe tâm thân Tâm lý học Tâm lý học gia đình

Tâm lý gia đình là gì?
Tâm lý học gia đình là nghiên cứu khoa học về động lực gia đình và cách thức mà các gia đình tương tác với nhau. Nó tập trung vào cách các gia đình vận hành trong các mối quan hệ, giao tiếp và cấu trúc tổng thể của họ. Các nhà tâm lý học gia đình làm việc để hiểu cách các gia đình tương tác và cách họ có thể cải thiện mối quan hệ của mình. Họ cũng làm việc để hỗ trợ các gia đình trong thời kỳ khủng hoảng, chẳng hạn như ly hôn hoặc qua đời. Các nhà tâm lý học gia đình cũng làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên để giúp họ đối phó với các vấn đề gia đình. Họ có thể làm việc với cha mẹ để dạy họ những kỹ năng làm cha mẹ hiệu quả hoặc giúp gia đình giải quyết các vấn đề khó khăn như lạm dụng chất gây nghiện hoặc bạo lực gia đình. các nhà tâm lý học gia đình cũng có thể cung cấp liệu pháp cho những gia đình đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Tôi có thể làm gì với tấm bằng Tâm lý gia đình?
Bằng cấp về tâm lý gia đình có thể dẫn đến sự nghiệp nghiên cứu, giảng dạy hoặc thực hành lâm sàng. Các nhà tâm lý học gia đình có thể làm việc trong bệnh viện, phòng khám, phòng khám tư nhân hoặc phòng thí nghiệm nghiên cứu. Họ cũng có thể làm việc trong trường học, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ cho các gia đình. Nhiều nhà tâm lý học gia đình cũng chọn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục hoặc chính sách công.

Các loại bằng Tâm lý gia đình khác nhau
Bằng cử nhân tâm lý học gia đình thường sẽ mất bốn năm để hoàn thành. Trong quá trình học, bạn sẽ tham gia các khóa học về các chủ đề như động lực gia đình, phát triển con người và giao tiếp. Bạn cũng sẽ có cơ hội tham gia thực tập hoặc thực tập tại hiện trường. Bằng thạc sĩ về tâm lý học gia đình thường sẽ mất từ hai đến ba năm để hoàn thành. Trong quá trình học, bạn sẽ tham gia các khóa học nâng cao về các chủ đề như tâm lý học, đánh giá và can thiệp. Bạn cũng sẽ có cơ hội tiến hành nghiên cứu và viết luận án. Bằng tiến sĩ về tâm lý học gia đình sẽ giúp bạn chuẩn bị cho sự nghiệp nghiên cứu hoặc thực hành lâm sàng. Trong quá trình học, bạn sẽ tham gia các khóa học nâng cao về các chủ đề như tâm lý học, đánh giá và can thiệp.