Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Tài chính hành vi 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Tài chính hành vi 2024

Tổng quat

Các chương trình tài chính hành vi kết hợp các khóa học chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế để giúp các học giả hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường trong nước và quốc tế. Các khóa học có thể tập trung vào việc sử dụng các phương pháp định giá tiên tiến, tầm quan trọng của việc ra quyết định có đạo đức và cách quản lý rủi ro doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Đầu tư
  • Tài chính hành vi
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan