StudentTests

Các bài kiểm tra và bài kiểm tra cho sinh viên sẽ quyết định sinh viên có đủ điều kiện theo học các loại bằng cấp khác nhau hay không; vì vậy điều quan trọng là sinh viên và sinh viên tiềm năng phải tìm hiểu về các yêu cầu và dạng bài kiểm tra khác nhau và ôn tập chăm chỉ để có thể được nhận vào trường đại học và chương trình mong muốn của họ.
Magoosh cung cấp khóa học ôn tập SAT trực tuyến giúp việc ôn tập cho các kỳ thi chuẩn hóa trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và thú vị. Học sinh có thể học bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ đâu từ máy tính hay điện thoại và chi phí học tập tại Magoosh chỉ bằng một phần nhỏ so với lớp học trực tiếp hay gia sư—nhưng có hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn.{break} Hơn 1750 câu hỏi ôn tập và hơn 200 video bài học