Khoản vay cho sinh viên

Các khoản vay sinh viên cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên để giúp học trong quá trình học tập; các khoản vay này đi kèm những điều kiện tốt hơn so với các loại hình vay khác. Số tiền thường được trả lại sau khi tốt nghiệp và có việc làm.
Prodigy Finance cung cấp các khoản vay cho sinh viên quốc tế bậc học thạc sĩ. Các khoản vay dựa trên tiềm năng trong tương lai, tức là bạn có thể theo học một chương trình thạc sĩ hàng đầu ở khắp thế giới, mà không phải lo lắng về tài sản thế chấp hay người bảo lãnh. Tìm kiếm từ danh sách 740 trường được Prodigy Finance hỗ trợ tại 18 quốc gia khác nhau.
Nhận số tiền bạn cần để theo đuổi giáo dục đại học. Các khoản vay dành cho sinh viên từ Sallie Mae® có thể giúp bạn!