Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Sư phạm ngôn ngữ 2023

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Sư phạm ngôn ngữ 2023

Tổng quat

Nhiều người cố gắng và không học ngoại ngữ vì họ thiếu phương pháp thích hợp để mua lại ngôn ngữ. Nghiên cứu về giảng dạy ngôn ngữ giúp học sinh hiểu được các phương pháp giảng dạy để học ngôn ngữ thích hợp để hỗ trợ những người khác có được ngôn ngữ thứ hai.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Giảng dạy
  • Sư phạm ngôn ngữ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan