Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Sư phạm 2024

5 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Sư phạm 2024

Tổng quat

Nếu bạn muốn học cách dạy, hãy thử các lớp học trong phương pháp sư phạm. Các lớp học có thể bao gồm quan sát, nghiên cứu, phát triển và phân tích của cả nhà giáo dục và học sinh. Điều này có thể giúp đảm bảo sự hiểu biết của học sinh về cả các môn học lý thuyết và học thuật.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Instruction
  • Sư phạm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập