Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quy hoạch đô thị 2023

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quy hoạch đô thị 2023

Tổng quat

Một chương trình quy hoạch đô thị có thể là một cách tuyệt vời để sinh viên học tất cả về quản lý sự phát triển của thành phố. Nó có thể bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ các quy định phân vùng đến phát triển kinh tế cùng với chính sách công, xây dựng dân dụng, và các yêu cầu tài trợ.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kiến trúc
 • Quy hoạch đô thị
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kiến trúc (3)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan