Keystone logo

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quyền và nghĩa vụ công dân 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quyền và nghĩa vụ công dân

Một người mong muốn tiếp tục việc học của mình có thể xem xét một chương trình nghiên cứu về quyền công dân. Một mức độ như vậy có thể thông báo cho sinh viên về quyền công dân và nghĩa vụ và quyền của một công dân là gì.