Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 19 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quan hệ quốc tế 2024

19 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quan hệ quốc tế 2024

Tổng quat

nghiên cứu quốc tế liên quan đến việc nghiên cứu cách thức tham gia khác nhau liên quan đến nhau trên sân khấu thế giới. Nó bao gồm các môn học như xung đột, kinh tế, chính trị, môi trường, và các vấn đề khác ảnh hưởng đến nhiều quốc gia.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Quan hệ quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (19)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập