Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quản trị, Kinh doanh và Kinh tế 2024

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quản trị, Kinh doanh và Kinh tế 2024

Tổng quat

Quản lý, kinh doanh, kinh tế và cung cấp một cơ sở rộng lớn của sự hiểu biết thương mại. Trong khi chính quyền tập trung hơn vào các vấn đề quản lý, kinh doanh, kiểm tra các lĩnh vực khác nhau có liên quan như phân phối, kế toán, marketing, nguồn nhân lực và hoạt động. Kinh tế học là việc nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy kinh doanh, như cung và cầu.

Đọc thêm

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan