Keystone logo

10 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị Quản trị công 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu quản trị
 • Quản trị công
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu quản trị (10)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị Quản trị công

  Hành chính công có thể cung cấp cơ hội cho chuyên môn hóa trong các lĩnh vực như chính sách công toàn cầu, kinh tế tài chính và quản lý, và tài chính quốc tế. Một khía cạnh khác của hành chính công có thể liên quan đến nghiên cứu. Nghiên cứu chính sách, lập kế hoạch chương trình và phân tích thị trường là các lĩnh vực có thể yêu cầu chuyên môn này.