Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quản lý Du lịch và Khách sạn 2024

4 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quản lý Du lịch và Khách sạn 2024

Tổng quat

Du lịch và khách sạn đề cập đến việc kinh doanh của việc giúp đỡ mọi người thưởng thức kỳ nghỉ của họ hoặc thời gian giải trí. Du học sinh đang du lịch và khách sạn thường bao gồm kế toán, quản lý kinh doanh nói chung, tiếp thị ước và các chủ đề mà bạn quan tâm đến những người đi du lịch để kinh doanh hay giải trí.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Du lịch và Khách sạn
  • Du lịch
  • Quản lý Du lịch và Khách sạn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch và Khách sạn (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan