Keystone logo

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Công nghệ Thông tin Quản lý công nghệ thông tin 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Công nghệ Thông tin
  • Quản lý công nghệ thông tin
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Công nghệ Thông tin Quản lý công nghệ thông tin

Sinh viên quan tâm đến nghề nghiệp như nhà phát triển ứng dụng phần mềm, quản trị viên cơ sở dữ liệu hoặc nhà phân tích hệ thống máy tính có thể xem xét nghiên cứu quản lý công nghệ thông tin. Các môn học thường bao gồm việc học về phần cứng và phần mềm máy tính, an ninh mạng và phát triển các ứng dụng máy tính.