Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quản lý điều hành 2023

4 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quản lý điều hành 2023

Tổng quat

quản lý hoạt động là một lĩnh vực đa ngành kết hợp hậu cần kinh doanh với các yếu tố của quản lý chuỗi cung ứng. Những người trong chiến thuật nghiên cứu các chương trình quản lý các hoạt động nhằm giúp nâng cao hiệu quả của công ty trong khi vẫn giữ nguồn lực kinh doanh.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Logistic
  • Quản lý điều hành
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập