Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quản lí công 2024

5 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Quản lí công 2024

Tổng quat

quản lý công cộng là một lĩnh vực hoạt động kinh doanh kết hợp quản lý chung của thị trường, chính sách công, hoạt động từ thiện, thương lượng và kinh tế, giữa các khu vực có liên quan. quản lý công cộng thường có trình độ học tập và làm việc tại một trong hai tổ chức phi lợi nhuận hay chính phủ.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Quản lý
 • Quản lí công
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (5)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan