Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 PhD Các chương trình trong Tiếng Anh trong Hoa Kỳ 2023

3 PhD Các chương trình trong Tiếng Anh trong Hoa Kỳ 2023

Tổng quat

Các tiến sĩ là một học vị tiến sĩ, đặc biệt được gọi là "bác sĩ triết học " mức độ. Điều này là sai lầm bởi vì tiến sĩ chủ không nhất thiết là nhà triết học (trừ trường hợp nhận bằng, trong triết học). Điều đó nói rằng, tiến sĩ người nhận có thể tham gia vào các thí nghiệm tư tưởng, lý do về các vấn đề và giải quyết vấn đề theo những cách tinh vi.

Trong suốt khóa học của Thạc sĩ trong chương trình tiếng Anh, sinh viên sẽ được cung cấp với các bài giảng và tài liệu chuyên sâu để trang trải các nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Anh và Mỹ. Học sinh sẽ tìm hiểu lý thuyết và ứng dụng của ngôn ngữ tiếng Anh.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Đọc thêm

Bộ lọc

  • PhD
  • Hoa Kỳ
  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan