Keystone logo

2 PhD Các chương trình trong Tâm lý học 2023

Tổng quat

Các tiến sĩ là một học vị tiến sĩ, đặc biệt được gọi là "bác sĩ triết học " mức độ. Điều này là sai lầm bởi vì tiến sĩ chủ không nhất thiết là nhà triết học (trừ trường hợp nhận bằng, trong triết học). Điều đó nói rằng, tiến sĩ người nhận có thể tham gia vào các thí nghiệm tư tưởng, lý do về các vấn đề và giải quyết vấn đề theo những cách tinh vi.

Một Tâm lý học tiến sĩ là cần thiết nếu bạn muốn mở thực hành của riêng bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần mức độ mức độ nếu bạn muốn dạy và nghiên cứu ở cấp độ đại học.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • PhD
 • Khoa học xã hội
 • Tâm lý học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học xã hội (2)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan