Keystone logo

61 PhD Các chương trình trong Sinh học 2023

Tổng quat

Các tiến sĩ là một học vị tiến sĩ, đặc biệt được gọi là "bác sĩ triết học " mức độ. Điều này là sai lầm bởi vì tiến sĩ chủ không nhất thiết là nhà triết học (trừ trường hợp nhận bằng, trong triết học). Điều đó nói rằng, tiến sĩ người nhận có thể tham gia vào các thí nghiệm tư tưởng, lý do về các vấn đề và giải quyết vấn đề theo những cách tinh vi.

Mức độ của một cử nhân Sinh học là có liên quan với lý thuyết và thực hành của động vật và sinh học thực vật. Vì thế, tập trung vào quan sát và phân tích các hệ thống sinh học. Đó là các đối tượng nằm trong khoảng từ sự tiến hóa và đa dạng sinh học sinh học tế bào và phân tử.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • PhD
  • Khoa học tự nhiên
  • Sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (61)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập