Keystone logo

3 Tiến sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Nhân quyền 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Tiến sĩ
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Nhân quyền
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Tiến sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Nhân quyền

Thông thường mức độ cao nhất mà sinh viên có thể kiếm được, bằng tiến sĩ có thể là cấp độ tiếp theo bạn làm việc theo hướng sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ của bạn. Nó có thể mất khoảng tám năm để hoàn thành tất cả các yêu cầu để kiếm được một tiến sĩ, nhưng có một có thể giúp bạn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của bạn.

Tiến sĩ về Nhân quyền là gì? Mức độ này có thể liên quan đến các nghiên cứu của chính phủ và chính trị. Nó có thể chủ yếu là quan tâm đến việc các chính phủ nên được vận hành như thế nào để đảm bảo quyền của người dân được bảo vệ và tôn trọng. Một số chủ đề thường được bảo hiểm có thể là xã hội học, luật và kinh tế. Bạn có thể tìm hiểu về các loại chính phủ khác nhau đang được sử dụng ở các quốc gia trên thế giới và cách chúng có thể đi kèm với các vấn đề và lợi ích khác nhau.

Kiến thức bạn đạt được về chính phủ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về luật và các sự kiện hiện tại. Các nghiên cứu về xã hội học có thể giúp bạn trở nên tốt hơn khi làm việc với những người khác và cho phép bạn giải quyết các vấn đề trong các mối quan hệ. Biết cách hoạt động của nền kinh tế cũng có ích khi quyết định đầu tư hoặc chi tiêu tiền.

Để tìm hiểu xem bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền cho tiến sĩ, nó có thể giúp bạn quyết định đầu tiên bạn muốn tham gia vào trường nào. Các tổ chức khác nhau có thể tính học phí khác nhau và có các yêu cầu khác nhau để kiếm mức độ.

Trong khi tiến sĩ có thể là một lựa chọn tuyệt vời về mức độ cho ai đó tìm cách trở thành giáo sư, thì có thể có nhiều nghề nghiệp cụ thể theo lĩnh vực sẵn có. Một số lựa chọn có thể bao gồm làm nhân viên hoặc luật sư nhân quyền để giúp ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân bị ngược đãi. Bạn cũng có thể khám phá các cơ hội để làm việc như một nhà phân tích chính sách, giúp xác định xem các chính sách mới của chính phủ có công bằng hay không và không vi phạm quyền của người dân.

Có thể có nhiều trường khác nhau cung cấp bằng cấp của bạn. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.