Keystone logo

1 Tiến sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu khu vực Nghiên cứu Nam Mỹ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Tiến sĩ
  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu khu vực
  • Nghiên cứu Nam Mỹ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Tiến sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu khu vực Nghiên cứu Nam Mỹ

Một Tiến sĩ Triết học, hoặc Tiến sĩ, là một mức độ cao cấp thu được thông qua nghiên cứu chuyên sâu và trình bày của một luận án. Sinh viên thường cần một bằng thạc sĩ để nhập một chương trình.

Tiến sĩ về Nghiên cứu Nam Mỹ là gì? Sinh viên nhập học chương trình tiến sĩ ở Nam Mỹ thường được gọi là các nghiên cứu Mỹ La Tinh, sẽ nghiên cứu thêm về văn hoá, tôn giáo, lịch sử và các khía cạnh khác của khu vực này. Các chương trình có thể bao gồm các lựa chọn tập trung trong các lĩnh vực như văn học, kiến ​​trúc, nhân chủng học, địa lý, kinh tế, lịch sử nghệ thuật, quản lý, khoa học chính trị, xã hội học, tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, và sức khoẻ cộng đồng. Các chủ đề khác mà sinh viên có thể nghiên cứu bao gồm các vấn đề về môi trường, truyền thông và lịch sử. Hầu hết các chương trình yêu cầu sinh viên thông thạo ngôn ngữ từ khu vực trước khi hoàn thành chương trình. Chiều dài chương trình có thể thay đổi do hợp phần nghiên cứu.

Sau khi hoàn thành chương trình, học sinh cần phải có kỹ năng nghiên cứu tiên tiến, cùng với kỹ năng giảng dạy và viết. Học sinh cũng nên thông thạo ngoại ngữ và có kỹ năng viết chuyên nghiệp mà có thể sử dụng trong sự nghiệp.

Chi phí của các chương trình tiến sĩ thay đổi rất nhiều do cách thức các chương trình được cấu trúc. Tốt nhất là để sinh viên thảo luận chi phí với phòng tài chính của trường.

Các lựa chọn nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp của một nghiên cứu tiến sĩ về Nam Mỹ bao gồm nghiên cứu và giảng dạy. Ngoài những lựa chọn thông thường, sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi nghề nghiệp với các công ty Mỹ Latin. Họ cũng có thể làm việc trong các viện bảo tàng và thư viện. Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn để làm việc trong ngoại giao, chương trình trao đổi văn hoá hoặc các lĩnh vực phi lợi nhuận khác. Ngoài ra, do các kỹ năng ngôn ngữ đã đạt được, học sinh có thể làm việc với tư cách là phiên dịch hoặc phiên dịch.

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về văn hoá và lịch sử Nam Mỹ, thì một nghiên cứu sinh về Nam Mỹ có thể là một lựa chọn tốt. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.