Keystone logo

39 Tiến sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Tiến sĩ
  • Nghiên cứu Năng lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (39)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Tiến sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng

Một bằng tiến sĩ là bằng cử nhân yêu cầu bốn đến sáu năm nghiên cứu trong một lĩnh vực được lựa chọn. Một luận án thường được yêu cầu để kết thúc một chương trình bằng cấp, và các ứng cử viên phải chứng minh họ đã mang lại một cái gì đó mới và độc đáo cho lĩnh vực nghiên cứu.

Tiến sĩ về Năng lượng là gì? Năng lượng bao gồm rất nhiều chủ đề, bao gồm hiệu quả, tính bền vững, công nghệ mới và các vấn đề pháp lý. Năng lượng tái tạo là một khu vực rộng lớn của nghiên cứu ngay bây giờ; Các ứng viên tiến sĩ có thể nghiên cứu hiệu quả và hiệu quả về chi phí của các công nghệ mới này. Các khóa học cũng có thể được bàn tay nhiều hơn và nhìn vào tạo ra và duy trì nguồn năng lượng.

Một mức độ về năng lượng là một cách tuyệt vời để luôn cập nhật về chủ đề tác động cao. Bên ngoài nơi làm việc, kiến ​​thức này có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng của bạn và sẽ được sử dụng cho các nhà hoạch định chính sách. Một tiến sĩ cũng có thể dẫn đến sự tiến bộ về tiền lương hoặc vị trí.

Để xác định chi phí của một nghiên cứu sinh, một vài lựa chọn cần phải được thực hiện.Trường được lựa chọn là một yếu tố quan trọng, cũng như nhà ở và thời gian cần thiết để hoàn thành chương trình học. Tìm ra từ trường bạn chọn loại phí cần thiết cho các ứng viên tiến sĩ và tìm ra những cuốn sách nào bạn cần để định dạng ngân sách của bạn tốt hơn.

Một tiến sĩ về Năng lượng có thể dẫn đến nhiều sự nghiệp. Các nhóm đầu tư có thể thuê một người có trình độ này để thông tin tốt hơn về tiềm năng tăng trưởng của các nguồn năng lượng khác nhau. Các nhóm bảo vệ môi trường có thể cần một người có kiến ​​thức này để giúp thúc đẩy năng lượng xanh. Các nhà sản xuất năng lượng có thể tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ về quản lý, nghiên cứu hoặc phát triển.

Năng lượng là một chủ đề được cung cấp tại nhiều trường trên toàn cầu, bao gồm cả trình độ tiến sĩ. Tìm được trường học phù hợp với sở thích của bạn dễ dàng như việc nhập một ít thông tin. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.