Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 34 PhD Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng 2023

34 PhD Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng 2023

Tổng quat

Các tiến sĩ là một học vị tiến sĩ, đặc biệt được gọi là "bác sĩ triết học " mức độ. Điều này là sai lầm bởi vì tiến sĩ chủ không nhất thiết là nhà triết học (trừ trường hợp nhận bằng, trong triết học). Điều đó nói rằng, tiến sĩ người nhận có thể tham gia vào các thí nghiệm tư tưởng, lý do về các vấn đề và giải quyết vấn đề theo những cách tinh vi.

Năng lượng là một trong những lĩnh vực thời thượng nhất của hầu hết các nghiên cứu của thế kỷ 20.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • PhD
  • Nghiên cứu Năng lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (34)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập