Keystone logo

2 Tiến sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Ngôn ngữ học Ngữ văn 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Tiến sĩ
  • Nhân văn học
  • Ngôn ngữ học
  • Ngữ văn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

Popular education type

Tiến sĩ Các chương trình trong Nhân văn học Ngôn ngữ học Ngữ văn

Triết học là gì?
Triết học là nghiên cứu về ngôn ngữ trong các nguồn lịch sử bằng văn bản. Đó là sự kết hợp của phê bình văn học, lịch sử và ngôn ngữ học. Các nhà triết học quan tâm đến việc ngôn ngữ đã thay đổi như thế nào theo thời gian và cách nó được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Họ cũng nghiên cứu mối quan hệ giữa các ngôn ngữ và các nền văn hóa sử dụng chúng.

Tôi có thể làm gì với tấm bằng Triết học?
Với bằng cấp về Ngữ văn, bạn có thể theo đuổi sự nghiệp giảng dạy, ngôn ngữ học, dịch thuật hoặc xuất bản. Bạn cũng có thể sử dụng các kỹ năng của mình để làm việc trong các lĩnh vực như tiếp thị, quảng cáo hoặc quan hệ công chúng.

Tại sao nghiên cứu Triết học lại quan trọng?
Nghiên cứu Ngữ văn rất quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu ngôn ngữ đã thay đổi như thế nào theo thời gian và cách nó được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Nó cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các ngôn ngữ và các nền văn hóa sử dụng chúng. Bằng cách hiểu những điều này, chúng ta có thể giao tiếp tốt hơn với những người từ các nền văn hóa khác và nâng cao hiểu biết của chúng ta về thế giới xung quanh.

Bằng cấp nào người ta có thể kiếm được trong môn Ngữ văn?
Có một vài loại bằng cấp triết học khác nhau mà bạn có thể theo đuổi. Chúng bao gồm bằng Cử nhân Nghệ thuật (BA) về Ngữ văn, bằng Thạc sĩ Nghệ thuật (MA) về Ngữ văn và bằng Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) về Ngữ văn. Mỗi bằng cấp này sẽ cho bạn cơ hội nghiên cứu ngôn ngữ chuyên sâu và học hỏi. Một số trường cấp bằng chuyên ngành Ngữ văn, trong khi những trường khác cấp bằng về các lĩnh vực liên quan như ngôn ngữ học hoặc lịch sử với trọng tâm là Ngữ văn.

Yêu cầu đối với các chương trình tiến sĩ thường bao gồm việc sinh viên phải có bằng thạc sĩ. Thêm vào đó, ứng viên cũng phải nộp một luận văn hoặc khóa luận trong đó thể hiện một nghiên cứu học thuật mới mẻ. Tại một số quốc gia, luận văn thậm chí có thể cần phải được bảo vệ và thông qua trước hội đồng.