We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

1 Tiến sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Kiểm toán 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Tiến sĩ
 • Nghiên cứu kinh tế
 • Kiểm toán
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Tiến sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Kiểm toán

  Một tiến sĩ, mức cao nhất của thành tích học tập ở hầu hết các lĩnh vực, bao gồm nghiên cứu cường độ cao trong ba năm và phát triển một luận án. Bằng cách chọn tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ, bạn có thể đạt được những lợi ích đáng kể cho sự nghiệp của bạn.

  Tiến sĩ kiểm tra là gì? Lĩnh vực kiểm toán chuẩn bị cho sinh viên tham gia vào một sự nghiệp tập trung vào việc kiểm toán nội bộ và bên ngoài, điều này chủ yếu là điều tra sâu sát cho một doanh nghiệp. Điều quan trọng là sinh viên phải làm quen với các nguyên tắc kinh tế, thuế, kế toán, hệ thống chính phủ, các chính sách kinh doanh và hệ thống thông tin. Rất phổ biến đối với các nguyên tắc kiểm toán được sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm.

  Thu nhập một tiến sĩ cung cấp cho sinh viên nhiều lợi ích cho sự nghiệp của họ. Ngoài các sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao hơn nhiều, một tiến sĩ cũng cho phép họ để đạt được vị trí tiên tiến hơn. Nó cũng làm cho nó có thể bỏ qua nhiều năm tiến bộ chậm để bắt đầu làm việc cao lên nhanh hơn.

  Chi phí liên quan đến việc kiếm bằng Tiến sĩ Kiểm toán thay đổi khá nhiều dựa trên nhiều yếu tố, đó là lý do tại sao nó là khôn ngoan để nghiên cứu nhiều chương trình trước khi ghi danh vào một. Ngoài các trường học và chương trình, đất nước nghiên cứu cũng sẽ ảnh hưởng đến học phí và lệ phí.

  Bằng cách lấy bằng tiến sĩ về kiểm toán, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhập vào bất kỳ một trong nhiều loại nghề nghiệp. Vị trí đơn giản nhất là kiểm toán viên của một công ty bảo hiểm. Các vị trí khác trong lĩnh vực bảo hiểm cũng có thể với loại hình giáo dục này. Nhiều doanh nghiệp thuê sinh viên tốt nghiệp kiểm toán để phục vụ như các nhà phân tích do những điều tra ấn tượng và kỹ năng tư duy phê bình của họ. Một nền tảng kiểm toán cũng có thể cho phép bạn trở thành người tạo chính sách hoặc một nhà giáo dục.

  Bắt đầu vào Tiến sĩ của bạn trong Kiểm toán. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.