Keystone logo

71 Tiến sĩ Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Tiến sĩ
  • Khoa học môi trường/năng lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học môi trường/năng lượng (71)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Tiến sĩ Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng

Một tiến sĩ là một trong những mức cao nhất có thể đạt được. Nó thường đòi hỏi ít nhất ba năm nghiên cứu và hoàn thành một dự án nghiên cứu độc lập mà làm cho một đóng góp ban đầu và đáng kể. Một sinh viên có thể nhập học một chương trình tiến sĩ ngay sau khi hoàn thành BS, BA hoặc MA.

Tiến sĩ về Nghiên cứu Môi trường là gì? Đây là một chương trình tiến sĩ cho phép sinh viên theo đuổi các nghiên cứu ban đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến cách con người tương tác với môi trường của chúng. Các lĩnh vực chuyên môn hoá bao gồm sinh thái, xem con người tác động đến môi trường tự nhiên và cuộc sống con người như thế nào, và kỹ thuật môi trường, xem xét cách tốt nhất để phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên có tác động tối thiểu. Sinh viên có thể tập trung vào hóa học môi trường, quản lý môi trường hoặc sức khoẻ môi trường. Mức độ này là đa ngành trong tự nhiên, và các môn học cũng biến đổi tùy theo chuyên môn.

Nghiên cứu đa ngành cần thiết cho tiến sĩ về Nghiên cứu Môi trường giúp phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp, rất hữu ích trong cuộc sống và công việc. Học sinh có thể học các kỹ năng thực tế trong phòng thí nghiệm và thực địa như phân tích trình tự DNA hoặc quản lý dân số động vật hoang dã, điều này có thể dẫn đến việc làm nhiều hơn.

Chi phí làm tiến sĩ phụ thuộc vào chương trình. Các trường đại học có mức học phí và thời gian khác nhau. Một số chương trình có thể cung cấp tài chính cho sinh viên tiến sĩ để giúp đỡ chi phí.

Một tiến sĩ trong các nghiên cứu môi trường có thể dẫn đến một số sự nghiệp đáng khen thưởng. Các chuyên gia tư vấn môi trường đánh giá việc xây dựng các dự án sẽ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên như thế nào. Các nhà khoa học môi trường làm nghiên cứu cho các tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ và doanh nghiệp. Người có bằng cấp có thể trở thành giáo viên hoặc các chuyên gia về quan hệ công chúng vì họ có kỹ năng để hiểu thông tin khoa học phức tạp và truyền đạt nó tới công chúng. Một số nghiên cứu sinh tiến sĩ về các vị trí trong luật môi trường hoặc làm việc như các nhà phân tích chính sách.

Nhiều trường đại học có các chương trình tiến sĩ về nghiên cứu môi trường. Nếu không có chương trình nào được cung cấp tại địa phương, một học sinh có thể đi đến một thành phố hoặc đất nước mới để học. Một lựa chọn khác là để theo đuổi bằng cấp trực tuyến. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.