Keystone logo

21 Tiến sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Chính sách 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Tiến sĩ
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Chính sách
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (21)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Tiến sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Chính sách

Lợi ích của việc nghiên cứu chính sách tại trường đại học là gì?

Các chương trình chính sách tại các trường đại học nhằm mục đích dạy cho sinh viên các khái niệm về luật và cách áp dụng luật dưới nhiều hình thức khác nhau. Bằng chính sách có thể hữu ích cho những người muốn làm việc trong khu vực công hoặc theo đuổi sự nghiệp chính trị. Một số người có thể chọn nghiên cứu chính sách vì họ quan tâm đến việc tham gia vào chính phủ. Các khóa học về chính sách cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách luật được tạo ra, tác động của chúng đối với xã hội và cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Nhiều bằng cấp chính sách cũng có thể bao gồm các khóa học về cách viết chính sách. Những điều này có thể hữu ích cho những người muốn làm việc trong chính phủ hoặc tự làm luật.

Tôi có thể làm gì với tấm bằng về chính sách?

Chính sách thường được coi là một sự lựa chọn bằng cấp bất thường giữa các sinh viên chưa tốt nghiệp; tuy nhiên, nó đang ngày càng phổ biến. Bằng cấp chính sách có thể được coi là có lợi cho những người quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp đòi hỏi tư duy phản biện mạnh mẽ, sự sáng tạo và kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Những người có bằng chính sách có thể mong đợi có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp vì họ sẽ sở hữu những kỹ năng này. Chính sách là một lựa chọn bằng cấp lý tưởng nếu ai đó muốn tham gia vào chính trị, luật pháp hoặc chính phủ trong tương lai.

Yêu cầu đối với các chương trình tiến sĩ thường bao gồm việc sinh viên phải có bằng thạc sĩ. Thêm vào đó, ứng viên cũng phải nộp một luận văn hoặc khóa luận trong đó thể hiện một nghiên cứu học thuật mới mẻ. Tại một số quốc gia, luận văn thậm chí có thể cần phải được bảo vệ và thông qua trước hội đồng.