Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Tiến sĩ Các chương trình trong Công nghệ thực phẩm trong Ý 2023

1 Tiến sĩ Các chương trình trong Công nghệ thực phẩm trong Ý 2023

Tổng quat

Là một lĩnh vực nghiên cứu học thuật, công nghệ thực phẩm liên quan đến các quá trình nấu cơm và tính chất sinh hóa của thực phẩm. Sinh viên muốn vào ngành công nghiệp thực phẩm có thể hưởng lợi từ việc hoàn thành một khóa học trong chủ đề này.

Tên chính thức là Cộng hòa Ý, đất nước được tìm thấy ở miền nam châu Âu. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý và thủ đô giàu văn hóa là Rome. Nhiều người trong số các 's thế giới các trường đại học lâu đời nhất được đặt tại Ý, đặc biệt là Đại học Bologna (thành lập năm 1088). Có ba trường đại học cao cấp với "trường đại học tình trạng ", ba viện có tình trạng các trường Cao đẳng Tiến sĩ, có chức năng đại học và bậc sau đại học.

Yêu cầu đối với các chương trình tiến sĩ thường bao gồm việc sinh viên phải có bằng thạc sĩ. Thêm vào đó, ứng viên cũng phải nộp một luận văn hoặc khóa luận trong đó thể hiện một nghiên cứu học thuật mới mẻ. Tại một số quốc gia, luận văn thậm chí có thể cần phải được bảo vệ và thông qua trước hội đồng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Tiến sĩ
  • Ý
  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học thực phẩm
  • Công nghệ thực phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan