Keystone logo

7 Tiến sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Phương pháp nghiên cứu Khoa học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Tiến sĩ
 • Khoa học tự nhiên
 • Phương pháp nghiên cứu Khoa học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học tự nhiên (7)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Tiến sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Phương pháp nghiên cứu Khoa học

  Một tiến sĩ là tên được biết đến nhiều hơn cho một chương trình giáo dục tiến sĩ, đó là bước tiếp theo trong giáo dục đại học sau các chương trình liên kết, cử nhân và thạc sĩ. Hoàn thành một tiến sĩ chỉ ra rằng một sinh viên đã có được một mức độ sâu sắc về sự thành thạo chuyên môn trong lĩnh vực chủ đề của họ.

  Tiến sĩ trong phương pháp nghiên cứu khoa học là gì? Lĩnh vực này tập trung vào việc tinh chỉnh các phương pháp và công cụ được sử dụng để tiến hành nghiên cứu khoa học, với mục tiêu tạo và tối ưu hóa các tiêu chuẩn được chính thức hóa nhằm đảm bảo tính chính xác, chất lượng và tính toàn vẹn của các kết quả nghiên cứu. Học sinh tham gia vào chương trình này có thể mong đợi tiếp xúc với các môn học như phương pháp khoa học, quy trình cho báo chí khoa học được đánh giá ngang hàng và thống kê. Nhiều người có thể hợp tác với một chuyên gia cố vấn học thuật trong chương trình tiến sĩ để tiếp tục nghiên cứu của họ dưới sự giám hộ cao cấp.

  Tốt nghiệp chương trình tiến sĩ về phương pháp nghiên cứu khoa học có thể dạy cho sinh viên những kỹ năng suy luận và suy luận đặc biệt có thể hữu ích sau này trong cuộc sống. Họ cũng có thể có được kiến ​​thức quan trọng trong các lĩnh vực như quản lý phòng thí nghiệm và chuẩn bị mẫu mô.

  Tùy thuộc vào trường và chương trình, chi phí cho học sinh có thể thay đổi. Chi phí thường có thể bị ảnh hưởng bởi học bổng và hỗ trợ tài chính.

  Sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ về phương pháp nghiên cứu khoa học, sinh viên tốt nghiệp có một số lựa chọn cho con đường sự nghiệp. Một số có thể đóng vai trò cố vấn về đạo đức, tham gia các hội đồng tư vấn về các tiêu chuẩn khoa học và góp phần hình thành các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn để phát triển và thực hiện các phương pháp mới. Những người khác có thể làm việc với các công ty tập trung nhiều vào khoa học và y học, đóng vai trò tư vấn về việc thiết lập các quy trình lặp lại cho nghiên cứu và phát triển. Một lựa chọn khác có thể là làm việc như thanh tra với các tiêu chuẩn và các hội đồng chứng nhận để công nhận các công ty làm việc với các phương pháp khoa học.

  Đưa ra quyết định về trường nào để chọn có thể dựa trên các yếu tố vị trí, mà còn dựa trên tính khả dụng của các khóa học trực tuyến. Để biết thêm thông tin về việc chọn một trường học, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chì.