Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Tiến sĩ Các chương trình trong Bộ gen 2023

2 Tiến sĩ Các chương trình trong Bộ gen 2023

overview

Yêu cầu đối với các chương trình tiến sĩ thường bao gồm việc sinh viên phải có bằng thạc sĩ. Thêm vào đó, ứng viên cũng phải nộp một luận văn hoặc khóa luận trong đó thể hiện một nghiên cứu học thuật mới mẻ. Tại một số quốc gia, luận văn thậm chí có thể cần phải được bảo vệ và thông qua trước hội đồng.

read_more

filters

  • Tiến sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Nghiên cứu y sinh
  • Sinh học phân tử
fields_of_study
  • Chăm sóc y tế (2)
  • back_to_main_category
locations
find_more_locations
degree_type
duration
study_pace
teaching_languages
teaching_languages
study_format