Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Phân tích kinh doanh 2024

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Phân tích kinh doanh 2024

Tổng quat

Đào tạo về phân tích kinh doanh bao gồm việc học về các công nghệ và kĩ năng sử dụng trong việc phân tích và tìm hiểu về các kết quả kinh doanh trong quá khứ với mục tiêu là hiểu được những yếu tố có thể mang lại thành công cho một kế hoạch kinh doanh. Nó cũng liên quan tới việc đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên thống kê và dữ liệu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Kinh doanh
  • Phân tích kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan