Keystone logo

3 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Môi trường bền vững Phát triển nông nghiệp bền vững 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Bền vững
  • Môi trường bền vững
  • Phát triển nông nghiệp bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Môi trường bền vững Phát triển nông nghiệp bền vững

Sinh viên nông nghiệp bền vững thường tìm hiểu về quá trình sản xuất thực phẩm. Bằng cấp trong lĩnh vực này có thể giúp sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị cho công việc tại các viện nghiên cứu hoặc công ty chăn nuôi. Bên cạnh việc học về cây trồng và canh tác, học sinh cũng có thể tham gia các lớp học về thống kê và vi sinh.