Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Phát triển kinh tế 2023

6 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Phát triển kinh tế 2023

Tổng quat

Phát triển kinh tế là lĩnh vực học tập giúp sinh viên có thể sử dụng các lý thuyết kinh tế để tạo ra các chính sách giúp cho người dân trong nước phát triển cả về mặt kinh tế và xã hội. Lĩnh vực kinh tế học này tập trung vào sự phát triển của quốc gia và người dân.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kinh tế
  • Phát triển kinh tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập