Keystone logo

6 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Kiến trúc Phát triển đô thị 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kiến trúc
 • Phát triển đô thị
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kiến trúc (6)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nghiên cứu Kiến trúc Phát triển đô thị

  Sinh viên nghiên cứu phát triển đô thị có thể được giới thiệu với quan điểm đó đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây có thể bao gồm địa lý, chính sách công cộng, quy hoạch đô thị, xã hội học, nghiên cứu môi trường, quản lý dịch vụ công cộng và bất động sản.