Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nuôi trồng thủy sản và đánh cá 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nuôi trồng thủy sản và đánh cá 2024

Tổng quat

Nuôi và chăm sóc cá thường là chủ đề chính của các chương trình nuôi trồng thủy sản và đánh bắt. Trong chương trình này, sinh viên cũng có thể tìm hiểu về cuộc sống thực vật thủy sinh và làm thế nào để giữ cho vùng nước an toàn cho cả cá và thực vật.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học nông nghiệp
  • Nuôi trồng thủy sản và đánh cá
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan