Keystone logo

11 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nhân văn 2023

Tổng quat

Nghiên cứu về nhân văn đa ngành và liên quan đến việc học về các chủ đề văn hóa bao gồm nghệ thuật, âm nhạc, ngôn ngữ, văn học và lịch sử. Học sinh của các chương trình này có thể chọn để tập trung nghiên cứu của họ về các ngành cụ thể hoặc có một cách tiếp cận đầy đủ để giáo dục nhân văn của họ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Nhân văn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (11)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập