Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nhân chủng học tiến hóa 2023

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Nhân chủng học tiến hóa 2023

Tổng quat

Nghiên cứu thú vị về nhân học tiến hóa không còn giới hạn trong lý thuyết chọn lọc tự nhiên. Thay vào đó, các lớp học có thể bao gồm những thay đổi trong bộ não của loài linh trưởng đối với con người, điều gì đã giết chết người Neanderthal, cách hành vi xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của ngón tay cái đối nghịch.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nhân chủng học
  • Nhân chủng học tiến hóa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan